Največje etnične skupine na Hrvaškem

Hrvaška je vzhodnoevropska država, ki meji na Jadransko morje in Sredozemsko morje. Ima 4, 28 milijona prebivalcev, med katerimi je velika večina etničnih Hrvatov. Najpomembnejša etnična manjšina so Srbi. Druge narodnosti, kot so bošnjaški, italijanski, romski, albanski in madžarski, predstavljajo manj kot 1% celotnega prebivalstva. Številni različni dejavniki ločujejo različne etnične skupine na Hrvaškem, pri čemer imajo glavni vpliv verski in politični dejavniki. Hrvati so na primer pretežno katoličani, medtem ko so Srbi pravoslavni kristjani. Vse etnične skupine na Hrvaškem govorijo regionalna narečja srbohrvaščine in uporabljajo latinico namesto cirilice.

Po razpadu Jugoslavije leta 1991 se je število Hrvatov povečalo s 78% na 91% s stalnim upadanjem srbskega prebivalstva z 12% na manj kot 4% prebivalstva države. Posledice državljanske vojne so povzročile velik pritisk na etnične Srbe, ki so bili prisiljeni zapustiti Hrvaško ali skriti svojo identiteto in versko pripadnost. Zaradi tega so dalmatinske kmetijske regije Kordun in Lika zapustile etnične Srbe, ki so bili glavni stanovalci v regiji.

Hrvati

Hrvati so velika večina prebivalstva države. Najprej so prispeli v današnjo Hrvaško v 7. stoletju. V stoletjih po 1000. letu so Hrvati prišli pod oblast Madžarov, Turkov in Avstro-Madžarov. V naslednjih desetletjih pred letom 1914 so bili Hrvati nezadovoljni s habsburško vladavino, ki je povzročila enotnost z južnimi Slovani, da bi nastala Jugoslavija. Po 1. svetovni vojni je avstro-ogrska monarhija propadla in hrvaške pokrajine so postale enotne in neodvisne. Hrvati so se pridružili novi Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, skupaj z Bosno in Hercegovino, Slovenijo in Vojvodino. Ime tega naroda se je leta 1929 spremenilo v Jugoslavijo.

Jugoslavija je bila med letoma 1945 in 1991 komunistična država, v kateri so imeli etnični Srbi v tem času več politične moči. Zaradi nezadovoljstva Hrvatov in drugih skupin je bil leta 1991 izveden referendum o neodvisnosti od Jugoslavije. Več kot 97% Hrvatov je glasovalo za neodvisnost, da bi oblikovala današnjo Hrvaško.

Hrvati govorijo hrvaško, jezik, ki pripada indoevropski družini, in južnoslovanski jezik jezikov. Njihova kultura je skozi stoletja prilagojena različnim kulturam, vključno z madžarskim, beneškim, avstrijskim, balkanskim, antičnim Sredozemljem, starodavnimi hrvaškimi in turškimi.

Druge etnične skupine

Hrvaški Srbi predstavljajo največjo etnično manjšino. Od srednjega veka so Srbi zasedli Hrvaško, vendar se je po vojni med letoma 1991 in 1995 ta številka zmanjšala. Sestavljajo 4, 4% prebivalstva ali okoli 186.633 prebivalcev. Srbi na Hrvaškem še vedno ohranjajo svoje tradicionalne kulturne prakse, kot so folklorni plesi, od kolo plesov in petja. Druge etnične manjšine so Italijani, Bošnjaki, Albanci, Madžari, Romi, Slovenci, Čehi, Črnogorci in Makedonci.

Manjšinske skupine imajo v hrvaškem parlamentu izvoljene posebne predstavnike. To je odvisno od zgodovinskega pomena skupine, ki jo priznava hrvaška ustava. Italijani na Hrvaškem imajo na primer posebnega predstavnika v parlamentu, ki ga izvoli italijanska skupnost.

Največje etnične skupine na Hrvaškem

RazvrstitevEtnična skupinaDelež prebivalcev Hrvaške
1Hrvat90, 4%
2Srb4, 4%
3Bošnjak0, 7%
4Italijanščina0, 4%
5Albanščina0, 4%
6Romi / Romi0, 4%
7Madžarščina0, 3%
8Slovenščina0, 3%
9Češčina0, 2%
10

11

Črnogorski

Makedonščina

0, 1%

0, 1%

Priporočena

El Yunque Rainforest, Puerto Rico
2019
Plazilci, rojeni v Ekvadorju
2019
Narodne dvoživke na Tajskem
2019