Koliko tehta galono vode?

Kot trdna snov in plin se lahko zmogljivost tekočine zlahka določi z uporabo merske enote, imenovane galona. Galona meri enoto zmogljivosti tekočine v ameriških običajnih enotah in v britanskem imperialnem sistemu. Danes uporabljamo tri različne velikosti galon, in sicer cesarsko galono, ki se uporablja v Združenem kraljestvu, Kanadi in nekaterih karibskih državah. uporabljajo tri. Tri velikosti meritev se bistveno razlikujejo z imperialno galono, ki je definirana kot 4.546 litrov, ameriška galona na 3.785 litrov, medtem ko je US suha galona definirana kot 4.405 litrov.

Galona vode

Koliko tehta galono vode? To je eno od vprašanj, ki so jih mnogi pogosto spregledali ali na njih netočno odgovorili. Nekateri ljudje so odgovor na to vprašanje ocenili med 5 in 15 funtov. Nekateri ljudje, ki se trudijo biti pametni, so ga obravnavali kot težavno vprašanje brez natančnega odgovora. Drugi ljudje bodo šli tako daleč, da bodo spraševali temperaturo vode. Sprva je bila teža vode definirana kot 1 kg / liter. Vendar je bila definicija zavržena, ker na gostoto vode vplivajo spremembe temperatur in atmosferskega tlaka. Odgovor je preprost; galono vode tehta približno 8, 3 funtov. Imperialna galona vode je definirana kot 10, 02 funtov pri maksimalni gostoti, medtem ko je teža ameriške suhe galone vode definirana kot 9, 71 funtov. Odgovor pa prinaša opozorilo. Teža na galono vode niha s temperaturo.

Vpliv temperature vode na težo

Temperatura je eden od načinov za merjenje količine energije v vodi. Višja temperatura pomeni višjo energijo in obratno. Višja vodna energija povzroča vibracije vodnih molekul, ki sosede potiskajo na stran. Tako se z naraščanjem energije vode zmanjša gostota vode. Ker je galona določena količina prostora, bo število molekul vode v tem prostoru nihalo s spreminjajočimi se energijskimi ravnmi. Torej, galono tople vode tehta nekoliko manj kot galono hladne vode, razlika je odvisna od temperature. Na primer, pri 500 Fahrenheitu, bi galono vode tehtalo približno 8, 3 funtov, medtem ko bi pri 2000 Fahrenheitovih galono iste vode tehtala 8, 03 funtov. Toda vrednost vode ostaja enaka kljub spremembam temperature, saj temperatura ne vpliva na sestavo vode.

Atmosferski tlak in gravitacija

Atmosferski tlak in gravitacija vplivata tudi na težo galone vode ali katere koli druge tekočine. Galona vode bo manj obremenjena na Luni v primerjavi z Zemljo, vendar bo tehtala bolj na Jupitru v primerjavi z Zemljo. Razlika v teži se pripisuje gravitacijskemu vleku, ki ga doživljajo predmeti. Zemlja ima višjo gravitacijsko vleko v primerjavi z luno, zaradi česar galona vode tehta več na Zemlji kot na Luni. Vendar, tako kot temperatura, se vrednost vode ne spremeni s spremembo gravitacijskega vleka.

Priporočena

Reka Saint Clair
2019
Kdo je osvobodil vojno leta 1812?
2019
Kakšen tip vlade ima Združeno kraljestvo?
2019