Kakšno vlado ima Bosna in Hercegovina?

Bosna in Hercegovina je dve tretjini Zvezne republike Bosne in Hercegovine, Republika Srbija pa eno tretjino. Republika Bosna in Hercegovina obstaja kot parlamentarna republika s tripartitnim predsedstvom. Predsednik vlade je predsednik vlade, medtem ko je predsednik države predsednik. Bosna in Hercegovina se je osamosvojila od Jugoslavije 3. marca 1992. Država je svojo prvo ustavo sprejela po Daytonskem sporazumu 14. decembra 1995. Čeprav Bosna in Hercegovina obstaja kot neodvisna država, je pod mednarodno upravo, z največjo močjo visokega predstavnika za Bosno in Hercegovino. Moč visokega predstavnika je večinoma pogodbena.

Predsedstvo Bosne in Hercegovine

Bosna in Hercegovina ima tričlanski predsedniški sistem. Predsedstvo se izvoli za štiri leta z večinskim glasovanjem. Član z največjim številom glasov postane predsednik. Predsedstvo vključuje enega Bošnjaka, enega Hrvata in enega Srbov, ki predstavljajo Bosno in Hercegovino ter Republiko Srbsko. Predsedstvo predsedstva rotira med tremi člani vsakih osem mesecev. Predsedstvo je odgovorno za zunanjo politiko, imenuje veleposlanike in mednarodne predstavnike, izvršuje sklepe parlamentarne skupščine in poroča parlamentarni skupščini o zadevah, ki se nanašajo na izdatke predsedstva.

Izvršna veja vlade Bosne in Hercegovine

Izvršni odbor sestavljajo svet ministrov, ki ga predsedstvo izbere predsedstvo in potrdi predstavniški dom. Predsednik sveta imenuje druge ministre. Svet je odgovoren za izvajanje politike in odločitev Bosne in Hercegovine, kot so tuja, zunanja trgovina, monetarna in carinska politika, priseljevanje in ureditev beguncev, kazensko pregon mednarodnih in medentorskih odnosov ter usklajevanje medresorskega prometa. Svet ministrov ima več stalnih organov, vključno s generalnim sekretariatom, gospodarskim odborom, direktoratom za notranjo politiko, predsedstvom za pravne zadeve in direktoratom za evropsko integracijo Bosne in Hercegovine.

Zakonodajni del vlade Bosne in Hercegovine

Bosna in Hercegovina ima dvodomni parlamentarni sistem, ki ga zastopa Parlamentarna skupščina Bosne in Hercegovine. Skupščina ima dva doma, Narodni dom in Predstavniški dom. Dom narodov je zgornji dom, ki ga sestavlja 15 članov, ki so sorazmerno zastopani s petimi Srbi, petimi Bošnjaki in petimi Hrvati, člani pa delajo za obdobje dveh let. Predstavniški dom ima 42 članov, ki so sorazmerno zastopani med Hrvati, Srbi in Bošnjaki. Člani so štiriletni. Zakonodajalec sprejema zakonodajo, potrjuje proračun in ratificira pogodbe in sporazume.

Sodna veja vlade Bosne in Hercegovine

Pravosodje je pravni organ vlade, ki obstaja neodvisno od izvršilne in zakonodajne oblasti. Bosna in Hercegovina obstaja v okviru sistema civilnega prava. Ustavno sodišče je najvišji pravni organ, ki ga sestavlja devet članov, ki jih imenuje Predstavniški dom, ljudska skupščina Republike Srbske in predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice. Sodniki so upravičeni do imenovanja do starosti 70 let. Ustavno sodišče rešuje ustavne spore. Državno sodišče sestavljajo kazenska, upravna in pritožbena sodišča, ki se ukvarjajo s pravnimi zadevami v državi Bosni in Hercegovini.

Priporočena

Katere so mintove ekonomije?
2019
Največja mesta na Fidžiju
2019
Države z najvišjo stopnjo smrti od demence
2019