Kaj je konservativizem?

Konzervativizem je, da posameznik, skupina ljudi ali družba poskuša obdržati svoje tradicionalne vrednote, običaje in prepričanja. Z konzervativizmom zadevni ljudje običajno niso odprti za nove načine življenja in kultur. Konzervativci običajno ščitijo svoje verske pravice in prepričanja, politične tradicije, družinsko in socialno hierarhijo, lastninske pravice, vodenje, kodeks oblačenja in številne druge sestavine življenjskega sloga pred zunanjimi vplivi. V skrajnih primerih nekateri konservativci močno nasprotujejo sodobnim načinom reševanja vprašanj, zlasti tehnologije, vere in oblačenja. Različne konzervativne družbe v različnih delih sveta se borijo, da bi ohranile svojo tradicijo.

Oblike konservativizma

Obstaja več oblik konservativizma. Večinoma se razlikujejo glede tega, kaj se poskuša ohraniti in ohraniti. Nekatere skupne oblike konzervativnosti so obravnavane spodaj.

Verski konservatizem

Verski konservativci so skupni skoraj vsem religijam na svetu. Prizadevajo si ohraniti in zaščititi nauke iz svetih knjig, kot so Biblija in Koran. Verski konservatizem navadno nasprotuje večini sodobnih navad, ki so v nasprotju z njihovimi nauki. Med te navade spadajo splav, nečistovanje, homoseksualnost in zloraba drog

Kulturni in socialni konzervativizem

Kulturni in družbeni konzervativizem si prizadeva zaščititi kulturne in družbene tradicije, ki jih družba vrednoti in podpira. Večina družb si prizadeva ohraniti svoje navade tako, da nasprotuje "tujim" kulturnim praksam, kot so prostitucija, ateizem, necenzurirana pornografija, neprilagojenost in evtanazija. Kulturni in socialni konzervativci si prizadevajo predvsem za ohranitev tradicionalnih družinskih vrednot.

Nacionalni konservativizem

Nacionalni konzervativizem običajno skuša zaščititi interese določenega naroda. Nacionalni konzervativci skušajo zaščititi naravni zakon svojega naroda, monarhijo, če je država monarhična, pravice priseljevanja in splošne pravice državljanov.

Fiskalni konzervativizem

Fiskalni konzervativizem je ekonomska filozofija, ki temelji na smiselni vladni porabi s poudarkom na preudarnosti. To je odvračalo od prevelike porabe s strani vlade, ki bi lahko državo pripeljala v velike dolgove, ki se verjetno iztekajo davkoplačevalcu.

Zasluge konzervativizma

Konzervativizem ima velik pomen pri varovanju kulturnih vrednot ljudi. Konzervativci ne sledijo slepo novim trendom, ki so včasih lahko škodljivi tako za posameznike kot za družbo nasploh. Nekatere kulturne vrednote se lahko izbrišejo iz skupnosti, če jih ne ohranimo, toda s konservativizmom se bo večina vrednot verjetno prenesla na naslednje generacije. Konzervativizem daje članom določene družbe občutek pripadnosti in domoljubnosti. Hitre spremembe in sprejemanje novih vrednot narekujejo, da ljudje pozabijo na svoje lastne vrednote.

Motnje konzervativizma

Nekatere vrednote, ki jih podpira družba, so za nekatere člane zatiralne. Na primer, družba, ki vztraja, da ima patriarhalni sistem vodenja, lahko zatira ženske in jim odvzame nekatere njihove pravice. Konzervativizem bi verjetno lahko povzročil, da bi izpustili pozitivno stran sodobnega vidika življenja.

Priporočena

Katere so mintove ekonomije?
2019
Največja mesta na Fidžiju
2019
Države z najvišjo stopnjo smrti od demence
2019