Gospodarstvo Bolivije

Bolivija je po podatkih Svetovne banke država z nižjim srednjim dohodkom in 95. največje gospodarstvo na svetu. Država je na 87. mestu na svetu po pariteti kupne moči (PPP). Bolivija je prav tako na 119. mestu z indeksom človeškega razvoja 0, 679. Gospodarstvo države temelji na eni sami surovini in uživa obdobja gospodarske diverzifikacije. Politična nestabilnost v državi med letoma 2006 in 2009 ter zahtevna topografija sta ovirala rast kmetijstva, ki je njena glavna gospodarska dejavnost. Trgovina med Bolivijo in njenimi sosedami narašča delno zaradi številnih preferencialnih trgovinskih sporazumov, o katerih se je pogajala. Bolivija pripada več trgovinskim organizacijam, vključno s skupnim trgom južne in andske skupnosti narodov.

Pregled gospodarstva Bolivije

Ocenjeni bruto domači proizvod (BDP) za Bolivijo je znašal 35, 69 milijarde dolarjev po uradnem menjalnem tečaju in 78, 35 milijarde dolarjev po PKM. Življenjski standard je znašal 7, 191 USD, merjeno v BDP v PKM. Gospodarska rast je bila ocenjena na 5, 2%, stopnja inflacije pa na 4, 5%. BDP Bolivije se je v letu 2016 povečal za 4, 85%. Bolivija, ki živi pod pragom revščine, je po statističnih podatkih za leto 2014 znašala 17, 4%. Stopnja brezposelnosti v državi se je v istem obdobju znižala na 7, 3%. Javni dolg se je tudi v letu 2014 zmanjšal na 35, 3%, kar kaže na raven vzdržnosti v državi. Kljub pogostim političnim nemirom v Boliviji od leta 2006 do leta 2009 je vlada v tem obdobju spodbujala rast bolj kot v katerem koli drugem obdobju. Gospodarsko rast in blaginjo je spremljala zmerna neenakost. V Boliviji je proračunski primanjkljaj v letu 2014 znašal približno 0, 17 milijona dolarjev. Kapitalski izdatki so v letu 2014 znašali 16, 76 milijona USD, zbrani prihodki pa 16, 59 milijona USD.

Glavni izvozni in izvozni partnerji Bolivije

Izvoz Bolivije se je zaradi povišanja cen surovin na mednarodnem trgu povečal za več kot 30% na 9, 1 milijarde USD, čeprav je obseg izvoza ostal enak. Največji izvoz je obsegal surovo in rafinirano olje, ki je predstavljalo 44, 9% vsega izvoza, predelovalnih in polizdelkov ter kmetijskih pridelkov. Bolivija je za Venezuelo le še drugi izvoznik zemeljskega plina iz Južne Amerike. Glavni izvozni cilj Bolivije, vključno z Brazilijo, ki predstavlja 33% celotnega izvoza, 11%, Argentina predstavlja 10%, Japonska 6% in Kitajska 3%.

Večji uvoz in uvozni partnerji Bolivije

Bolivijski uvoz se je povečal na 7, 6 milijarde dolarjev ali 41%. Uvoz države je v glavnem industrijska dobava in surovine, kot so kemikalije, rezervni deli in nedokončani izdelki. Vložki predstavljajo 31% celotnega uvoza. Drugi uvoz vključuje investicijsko blago, ki predstavlja 21% vsega uvoza, 13% goriva in 10% potrošnega blaga. Bolivija uvaža tudi izdelke iz jekla, strojev in plastičnih mas. Med glavnimi uvoznimi partnerji so Brazilija, Argentina, Kitajska in Čile.

Izzivi gospodarstva Bolivije

Bolivijska vlada je odvisna od tuje pomoči za financiranje večine gospodarskih projektov. Negativna plačilna bilanca je kljub velikemu povečanju prihodkov od izvoza upočasnila gospodarsko rast države. Nizka rast prebivalstva in visoka stopnja umrljivosti sta vplivali na ponudbo delovne sile in zmanjšali rast industrijskih panog v državi. Inflacija in korupcija sta prav tako upočasnili razvoj Bolivije.

Možnosti za prihodnost

Bolivijska vlada se je iz ene najrevnejših držav Latinske Amerike preselila v eno najhitreje rastočih gospodarstev. Da bi država še naprej napredovala in napredovala, si prizadeva za privatizacijo nekaterih svojih industrij, vključno z deli rudarskega sektorja. Vlada si prizadeva še dodatno zmanjšati stopnjo brezposelnosti in vlagati v izboljšanje delovnih sposobnosti za produktivnost.

Priporočena

Na vrh Severne in Južne Amerike za ekološko kmetijstvo
2019
Najbolj redki kamni na Zemlji
2019
Ali kdo živi v Grenlandiji?
2019