Države članice EU z dohodkovno enakostjo

Vlade in oblikovalci politike na splošno ne morejo premagati izzivov revščine in socialne izključenosti, ne da bi obravnavali vprašanja neenakosti v državi, ne glede na to, ali gre za gospodarske ali socialne neenakosti. Evropska unija se je v preteklih letih borila z neenakostmi pri porazdelitvi dohodka. Dohodkovna neenakost se meri z Ginijevim koeficientom in kaže, kako so enakomerno porazdeljeni dohodki med prebivalstvom določene države. Poudarja vrzel med različnimi posamezniki ali razpoložljivimi dohodki gospodinjstev. Dohodkovna neenakost med 28 državami Evropske unije se zmanjšuje in je precej nižja kot v drugih delih sveta. Toda kako se države EU uvrščajo po enakosti dohodkov?

Razvrstitev države po regijah

Nordijskih državah

Nordijske države so med najbolj enakopravnimi državami, ne samo v Evropi, temveč tudi v svetu. Danska in Švedska vodita na seznamu držav z najnižjo dohodkovno neenakostjo med državami EU z oceno Ginijevega koeficienta 24, 8 oziroma 24, 9. Dve državi sta se uvrstili na drugo in četrto mesto med državami z najmanj dohodkovno neenakostjo na svetu. Finska, druga nordijska država, se uvršča na 6. mesto v Evropi in na 10. mesto v svetu z Ginijevim koeficientom 26, 8.

Srednja Evropa

Države članice EU, ki sestavljajo srednjo Evropo, imajo v primerjavi z drugimi deli Evrope razmeroma nizko neenakost. Češka republika z Ginijevim koeficientom 24, 9 ima najmanj dohodkovne neenakosti v Srednji Evropi, tretja najnižja med članicami EU in peto v svetu. Slovaška se uvršča na 4. mesto v Evropi in na 6. mesto na svetu z oceno 25, 6. Madžarska, ki se uvršča na 10. mesto v svetu, ima peto najmanjšo dohodkovno neenakost z Ginijevim koeficientom 28, 6. Nemčija in Slovenija sta na 7. in 8. mestu v EU ter na 14. in 15. mestu v svetu. Poljska je najnižje uvrščena srednjeevropska država na 17. mestu med državami EU in 44. v svetu.

Zahodna Evropa

Zahodnoevropske države, ki pripadajo EU, niso niti med državami z visokimi dohodki in niso med najnižjimi. Vendar pa imajo nekatere države, kot sta Portugalska, Španija in Irska, nekatere največje dohodkovne neenakosti v regiji. Portugalska ima največjo dohodkovno neenakost med državami EU z Ginijevim koeficientom 38, 5. Uvršča se na 59. mesto na svetu. Združeno kraljestvo ima tudi visoko stopnjo neenakosti dohodkov v primerjavi z drugimi razvitimi državami, pri čemer je neenakost dohodkov med prvotnimi prihodki precej višja kot pri razpoložljivih dohodkih. Nizozemska, Francija, Belgija in Irska se uvrščajo med 15 najboljših držav EU z najmanj dohodkovno neenakostjo. Štiri države se prav tako uvrščajo med 40 najboljših držav z višjo dohodkovno enakostjo.

Premostitev vrzeli

Medtem ko se nordijske države ponašajo z enakostjo z visokimi dohodki, EU meni, da je treba zmanjšati vrzel v neenakosti. Da bi zapolnile vrzel, morajo države EU prizadevati za odpravo socialnih ovir med bogatimi in revnimi. Čeprav zakonska minimalna plača obstaja v 22 od 28 držav EU, je še vedno treba povečati plače zaradi spreminjajoče se ravni cen. Razprava o tem, ali naj se bogatim obdavči več davkov, se kmalu ne bo končala, vendar bi lahko bila rešitev za dohodkovno neenakost, do katere prihaja v nekaterih državah.

Države članice EU z dohodkovno enakostjo

RazvrstitevDržavaEU Rank
1Danska1
2Švedska2
3Češka3
4Slovaška4
5Madžarska5
6Finska6
7Nemčija7
8Slovenija8
9Avstrija9
10Bolgarija10
11Nizozemska11
12Romuniji12
13Francija13
14Belgija14
15Irska15
16Grčija16
17Poljska17
18Španija18
19Estonija19
20Litva20
21Italija21
22Združeno kraljestvo22
23Latvija23
24Portugalska24

Priporočena

Seznam držav po datumu sprejema
2019
Katere jezike govorijo na Norveškem?
2019
Kultura Hondurasa
2019